Ajatuksiani

Toimiva hoiva ja turva kaipaavat enemmän järkeä ja sydäntä kuin poliittista byrokratiaa. 

Voisi sanoa, että peruspalvelut ovat kunnossa, kun niitä ei tarvitse sen kummemmin miettiä. Usein esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koetaan tärkeiksi vasta sitten, kun elämä ei menekään aivan suunnitelmien mukaan. Pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita saatetaan pitää vain menoeränä, vaikka niiden inhimillistä arvoa ei rahassa voidakaan mitata. 

Tammikuussa äänestetään tulevaisuuden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa. Rajalliset resurssit on voitava käyttää toimintatapojen uudistamiseen mahdollisimman järkevästi. Resurssien on ohjauduttava hallinnon sijaan palveluihin. Kustannusten tulee olla avoimia ja läpinäkyviä.

Mitä varhaisemmin ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään. Perus- ja erikoissairaanhoidon sekä kouluterveydenhuollon yhteistyötä on kehitettävä. Perusterveydenhuoltoon tarvitaan aiempaa enemmän monialaista osaamista, jotta ongelmat voidaan hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työikäisten määrä vähenee tulevina vuosina ja yhä useampi tulee tarvitsemaan terveydenhuollon palveluja. Meidän on voitava tehdä rohkeita ratkaisuja esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä keskustelua ja yhteistyötä on kehitettävä asiakkaan parhaaksi. Ei ole kustannustehokasta eikä laadukasta asiakaspalvelua, jos asiakasta pompotellaan luukulta toiselle. Palveluihin pääsyn helpottamiseksi julkisen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin yhteistyötä on kehitettävä. Toteutuneiden palveluiden laatua on seurattava tehokkaan valvonnan keinoin. Lääkäreiden ja hoitajien etävastaanotot sekä liikkuvat palvelut tulee ottaa myös julkisella sektorilla käyttöön lähivastaanottojen rinnalle.Luo kotisivut ilmaiseksi!