TERVEYS, TURVALLISUUS JA TALOUS

TYÖHYVINVOINTI. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen on oltava työnantajana vastuullinen ja vetovoimainen.

ORGANISAATION TÄRKEIN PÄÄOMA ON HYVINVOIVAT TYÖNTEKIJÄT.

Johtamisen tulee perustua viimeisimpään tietoon ja asiantuntijuuteen. 

Palkkausjärjestelmä tulee uudistaa niin, että hyvistä suorituksista, osaamisesta ja vastuun lisääntymisestä voidaan palkita paikallisestikin. Tämä motivoi työntekijöitä kehittämään omaa osaamistaan ja kannustaa parempiin suorituksiin. 


 PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ ON KEHITETTÄVÄ. Ei asiakkaan turhaa ohjaamista edestakaisin palvelujen välillä. Tämä säästää sekä asiakkaan, että hyvinvointialueen resursseja. 

Perusterveydenhuoltoon tarvitaan monialaista osaamista, jotta asiakas saa kokonaisvaltaista apua ensikontaktista alkaen. Tämä säästää kallista erikoissairaanhoidon tarvetta.

MIELENTERVEYSPALVELUIHIN TULEE PÄÄSTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN. Kouluterveydenhuollon ja terveyskeskuspalvelujen tulee toimia joustavasti yhdessä. Ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita tulee kehittää. 

Turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteistyö asiakkaan parhaaksi ja arvioidaan palveluiden rakenteita jatkuvasti. 

TIETO JA USKALLUS. Päätöksentekoon tarvitaan ihmisiä, joilla on tietoa ja ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta sekä uskallusta kehittää palveluita ennakkoluulottomasti.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on ajantasainen tieto siitä, mikä toimii ja mikä ei. Palveluiden järjestäminen on suunniteltava niin, että byrokratia ja kustannukset eivät karkaa käsistä. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!