MINUSTA


Olen työskennellyt sairaanhoitajana Peijaksen sairaalassa sisätautien ja hematologian osastolla, sekä hematologian poliklinikalla ja päiväosastolla yli kymmenen vuoden ajan. Noin neljä vuotta sitten siirryin Porvoon terveyskeskuksen päivystykseen. Tällä hetkellä opiskelen töiden ohella sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista YAMK.ssa ja teen tutkimusta työhyvinvointiin liittyen. 

Tärkeimpänä tavoitteena kaikilla hyvinvointialueilla tulisi olla henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Ilman ammattitaitoisia, sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä peruspalveluita ei pystytä säilyttämään edes nykyisellä tasolla. On aika luopua hierarkkisista toimintamalleista ja hyödyntää se potentiaali, mikä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöllä on. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!